Hydroenergia - energia budúceho tisícročia

HydroenergiaSolarenergia
Slovensky English

Aktuality

Výstavba VD Želiezovce

  Výstavba VD Želiezovce je vo fáze hĺbenia stavebnej jamy a budovania pravostrannej hrádze pokračovať

Všetky aktuality

Aktuality

Tlač obsah

Výstavba VD Želiezovce, 2,8 MW

  VD Želiezovce: dňa 1.10.2014 bolo ukončené tesnenie stavebnej jamy a pokračuje sa v jej hĺbení. Zároveň z vyhĺbeného materiálu je budovaná pravostranná hrádza. pokračovať

Hydroenergia © 2008