Hydroenergia - energia budúceho tisícročia

HydroenergiaSolarenergia
Slovensky English

Aktuality

VD Želiezovce

  Výstavba MVE Želiezovce bola ukončená, elektráreň je v prevádzke a skolaudovaná. Predpokladaná preimerná ročná výroba: 13 500 MWh. Inštalovaný výkon: 2,8MW. pokračovať

Všetky aktuality

Príprava projektov malých vodných elektrární

Tlač obsah

Vitajte na stránke spoločnosti Hydroenergia. Naša spoločnosť má síce sídlo na Slovensku, ale rozvíjame aktivity aj v iných krajinách strednej a východnej Európy.

V súčasnosti sa odhaduje využitie hydroenergetického potenciálu na Slovensku na 57,5 %. My sa ho snažíme zvýšiť pomocou malých vodných elektrární. Naším hlavným princípom je vyvinúť maximálnu snahu na nájdenie prijateľného a vzájomne výhodného riešenie pre všetky zúčastnené strany v projekte.

Viac informácií o niektorých našich projektoch nájdete v sekcii Projekty.

Typická schéma vodnej elektrárne

Hydroenergia © 2008