Hydroenergia - energia budúceho tisícročia

HydroenergiaSolarenergia
Slovensky English

Aktuality

VD Želiezovce

  Výstavba MVE Želiezovce bola ukončená, elektráreň je v prevádzke a skolaudovaná. Predpokladaná preimerná ročná výroba: 13 500 MWh. Inštalovaný výkon: 2,8MW. pokračovať

Všetky aktuality

O spoločnosti

Tlač obsah

Hydroenergia, s.r.o. bola založená v roku 2006 s cieľom pripravovať a realizovať projekty malých vodných elektrární v krajinách strednej a východnej Európy. Hydroenergia, s.r.o. je sesterskou spoločnosťou spoločnosti SolarEnergia, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2008 za účelom prípravy a realizácie projektov zameraných na elektroenergetické využitie slnečnej energie vo vybraných európskych krajinách.

Hlavným cieľom spoločnosti je, v súlade so záväznými cieľmi Európskej rady a Európskeho parlamentu, prispieť k zvýšeniu podielu energie vyrobenej z obnoviteľných energetických zdrojov na celkovej spotrebe energie EÚ a to na úroveň 20% v roku 2020.

Spoločnosť Hydroenergia sa zameriava na implementáciu riešení a sofistikovaných technológií, prispievajúcich k zmierňovaniu vplyvov a dopadov klimatických zmien a globálneho otepľovania, korešpondujúcich s pevným záväzkom EÚ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov minimálne o 20% v porovnaní s rokom 1990.

Hydroenergia, s.r.o. bola založená ako developerská firma, ktorá spolupracuje so širokým okruhom partnerov na príprave a realizácii projektov MVE. Hydroenergia sa v rámci tejto spolupráce venuje nasledujúcim aktivitám:

  • výber a posúdenie vhodnej lokality
  • spracovanie technického riešenia
  • vyriešenie majetkoprávnych vzťahov
  • komunikácia s municipalitou a štátom
  • získanie potrebných povolení
  • zabezpečenie projektového financovania
  • zabezpečenie dodávateľov pre všetky časti vodného diela
Hydroenergia © 2008